Werkervaring en opleidingen

Curriculum Vite

Werkervaring: 

 • Universitair docent praktische theologie/catechetiek bij Tilburg University, december 2008 – januari 2024
 • Lid Raad van Toezicht bij Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, november 2015 – november 2023
 • Hoofdonderzoeker bij Vincentiuszusters Gijzegem, december 2020 - december 2023
 • Docent Algemene Catechetiek bij Priester en Diakenopleiding Bovendonk, augustus 2014 – augustus 2022
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Bisschop Moller Stichting, januari 2021 – juli 2022
 • RK Justitiepastor bij Dienst Geestelijke Verzorging Ministerie van Justitie, november 2008 – september 2010
 • Promotieonderzoek Godsdienstige vorming in gezinnen bij Aartsbisdom Utrecht, mei 2001 – november 2008
 • Studentenpastor bij Interkerkelijke Stichting Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle, september 1999-september 2000
 • Ziekenhuispastor bij Sophia Ziekenhuis/Isala Klinieken Zwolle, september 1996 – augustus 1999
 • Docent Theologie bij Katholieke PABO Zwolle, januari 1988 - september 1992
 • Staffunctionaris Jeugd -en Jongerenpastoraat bij Katholiek Service Instituut voor Levensvorming, februari 1988 – eind december 1990
 • Pastor met diaconale en catechetische taak bij Verrijzenisparochie Zwolle, september 1984 – januari 1987 
 • Stages: pastoraat Nieuwbouwwijk bij Stichting Dekenaat Arnhem, Docent Catechese bij Katholieke Pabo Arnhem, identiteitsbegeleider katholiek onderwijs Stichting Dekenaat Arnhem, augustus 1983 – juli 1984
 • Buurtopbouwwerk Jeugd en jongeren bij Stichting De Jeugdhaven Arnhem, augustus 1980 – augustus 1983
 • Stages: maatschappelijk werk in de gezinszorg bij SMD Almelo, Jeugd -en jongerenwerk bij Stichting Evangelisch Jeugdwerk Enschede, Jeugd -en jongerenwerk bij Stichting Woonwagenwerk Enschede, september 1977 – juli 1979 
 • Jeugdleidster bij Vormingscentrum Den Alerdinck Laag Zuthem, september 1976 – september 1980

 

Opleidingen:

 • Atheneum, Thomas a Kempis Scholengemeenschap Zwolle, afgerond 1976
 • Maatschappelijk werk/opbouwwerk, Katholieke Sociale Academie Enschede, afgerond mei 1980
 • Pastoraal werk, Agogisch Theologische Opleiding, afgerond juli 1984
 • Onderwijsacte A en B, Opleiding Godsdienstleraren KTHA, afgerond oktober 1984
 • Doctoraal Praktische Theologie, KTHU te Utrecht, afgerond mei 1989
 • Doctoraat Praktische Theologie, Tilburg University, afgerond februari 2009
 • Masterclasses Bestuur en Toezichthouden, Vrije Universiteit Amsterdam, afgerond september 2017