Wil je stilstaan bij jouw bezieling? En je bezinnen op wat jouw leven zin geeft en hoe je vanuit je eigen leven van betekenis kunt zijn?

Ben je op zoek naar verdieping, verbondenheid en spiritualiteit? Ik geloof dat we de wereld een beetje mooier kunnen maken als we het beste vanuit onszelf geven. Bij Voedsel voor de Ziel doen we dat met retraites, inspiratiedagen, spiegelgesprekken en levensverhalen.


Mijn levensmotto: vanuit jezelf geven en zo de wereld een beetje mooier maken 


Het leven heeft mij geleerd dat het de moeite waard is om open te blijven staan voor de kansen die je krijgt om de wereld een beetje mooier te maken. Inmiddels weet ik ook dat je de wereld niet dient door jezelf te verbergen of niet op waarde te schatten. Want:

 

“Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkelen van ons maar in ons allemaal”

(Marianne Williamson 1992, geciteerd door Nelson Mandela 1994).

Het is door jezelf te aanvaarden en het beste van jezelf te geven, dat je iets moois toe kunt voegen, ook aan het leven van anderen. Door te geven vanuit wie je bent en vanuit wat je hebt.

 

Het leven kan zo jachtig zijn, dat toekomen aan waar het in je leven echt om gaat, erbij inschiet. Soms zijn de verwachtingen van anderen te laag, of juist te hoog en de inbedding te gering. Of je hebt te kampen met verdriet en tegenslag waardoor het je niet altijd lukt om tot je recht te komen en te leven zoals je bedoeld bent. Om je licht te laten schijnen. 

Voedsel voor de Ziel

In ‘Voedsel voor de Ziel’ stel ik mijn ruim 40-jarige en brede theologische ervaring als geestelijk verzorger, universitair docent, onderzoeker, pastor, toezichthouder en auteur graag beschikbaar. Door samen met jou de rijkdom te ontdekken die je in je draagt. De veerkracht en de hoop, het vertrouwen, het verlangen naar verbinding en verdieping in je leven: het zingevende, het spirituele, het religieuze. Het blijft mijn passie om daar samen bij stil te staan. Zodat je kunt ontdekken en ervaren wat jouw ziel voedt. Retraites, spiegelgesprekken, inspiratiedagen en levensverhalen kunnen daarbij helpen.

 

erudiet, gepassioneerd, retraite

“een uitzonderlijk erudiete en vooral gepassioneerde docente, die waarachtig bereid en in staat is om zich in de positie van de ander te verplaatsen..." 

 

Awraham Soetendorp

Rabbijn

Lees verder

Het is voor mij een voorrecht om het initiatief van Toke Elshof te ondersteunen. Ik heb haar leren kennen tijdens een reis van Verus naar Israël en de Palestijnse gebieden als een uitzonderlijk erudiete en vooral gepassioneerde docente, die waarachtig bereid en in staat is om zich in de positie van de ander te verplaatsen. Met een intens open oor en een groot hart. Bij haar is geven in de diepste zin ontvangen.

Het verheugt mij dat zij de keuze gemaakt heeft om dit creatieve empathische pad op te gaan, als het ware de Stem volgend die in het visioen van Jesaja ons oproept om midden in de woestijn de weg te openen naar spirituele waterbronnen. 

bevlogen, engagement, retraites

“een bevlogen wetenschapster met een oog voor het wezenlijke, voor de mens, steeds met veel engagement aan het werk...”

 

Mariéle Wulf

Hoogleraar Faculteit Canoniek Recht,
Directeur Centrum voor Bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen. St. Paul University Ottawa, Canada

Lees verder

Toke Elshof was vele jaren mijn collega. Een bevlogen wetenschapster met een oog voor het wezenlijke, voor de mens, steeds met veel engagement aan het werk. Mensen te begeleiden op hun weg van menswording is haar professie, mensen te zien in hun kracht en in hun nood is haar passie. Met aandacht voor het persoonlijke en het maatschappelijke. Ik had het privilege met haar een sociale organisatie te bezoeken die mensen helpt in de meest ellendige omstandigheden. Zij was toegewijd, waarderend en geïnteresseerd in wat de enkeling en de organisatie nodig hadden. Zij luistert met echte belangstelling en laat zich raken. Tegelijkertijd verliest zij structurele belangen en achtergronden niet uit het oog. Helpen en iets veranderen, de wereld een beetje beter maken op de plek waar je staat – daar gaat zij voor! Je kunt je op haar woord en haar daad verlaten; je kunt je op Toke verlaten. En je bent veilig.

inspirerend, prikkelend, retraites

“...een inspirerende coach. Vanuit het Goede voor het goede. Prikkelend om te zoeken. Motiverend om te laten vinden wat bij ieder het beste past...”

 

Hein van der Loo

Burgemeester Almere

 

Lees verder

Ik heb Toke Elshof leren kennen als een inspirerende coach. Vanuit het Goede voor het goede. Met mensen de beste bedoeling. Prikkelend om te zoeken. Motiverend om te laten vinden wat bij ieder het beste past. Voedsel voor de Ziel is met recht de naam van haar praktijk. Leer Toke kennen om te ontdekken wie je bent en wat je vanuit jezelf voor anderen kunt betekenen.

 

rijke kern, levenswijsheid, retraites

“Met ‘Voedsel voor de Ziel’ stelt Toke Elshof de rijke kern van haar bestaan beschikbaar voor hen, die zich aan haar ervaring, kennis en levenswijsheid willen laven”.

 

Jan Hol

Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede 

Lees verder

Met ‘Voedsel voor de Ziel’ stelt Toke Elshof de rijke kern van haar bestaan beschikbaar voor hen, die zich aan haar ervaring, kennis en levenswijsheid willen laven. Ik maakte als één van haar mede-toezichthouders het moment mee, waarop ze dit nieuwe initiatief introduceerde en noteerde een sterke, intrinsieke passie, waarin haar hele begeestering voor dit thema resoneerde.