Spiegelgesprek

Het leven heeft mij geleerd dat het de moeite waard is om open te blijven staan voor de kansen die je krijgt om vanuit jezelf de wereld een beetje mooier te maken. Inmiddels weet ik ook dat je de wereld niet dient door jezelf te verbergen of niet op waarde te schatten. Het is door jezelf te aanvaarden en het beste van jezelf te geven, dat je iets moois toe kunt voegen, ook aan het leven van anderen. Door te geven vanuit wie je bent en vanuit wat je hebt.

 

“Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkelen van ons maar in ons allemaal.

(Marianne Williamson 1992, geciteerd door Nelson Mandela 1994).

Het lukt niet altijd om te leven zoals je bedoeld bent. Het leven kan zó jachtig zijn, dat je niet toekomt aan waar het jou echt om gaat. Soms zijn de verwachtingen van anderen te laag, of juist te hoog en de inbedding te gering. Of je hebt te kampen met verdriet en tegenslag waardoor het je niet altijd lukt om tot je recht te komen en je licht te laten schijnen. 

Het kan fijn zijn als iemand met je meekijkt en je helpt om je innerlijke wereld te doorgronden door je een spiegel voor te houden. Zo kun je je hart luchten, de boel op een rij krijgen, bij je gevoel komen en je innerlijke kracht ontdekken. Ik weet dat ik goed kan luisteren en doorvragen. Als dat nodig is kan ik ook confronterend zijn. Door je een spiegel voor te houden help ik je te ontdekken hoe je kunt leven zoals je bedoeld bent. De werkwijze van Voedsel voor de Ziel is praktisch en concreet. 

Werkwijze

In mijn spiegelgesprekken gaat het om een kortdurend, overzichtelijk traject. Aan het begin spreken we af welke concrete en haalbare doelen je wilt bereiken en om welk tijdsbestek dat ongeveer gaat. De begeleiding kan vorm krijgen via live gesprekken, beeldbellen of telefonisch contact. Voor wie dat fijn vindt, is een voornamelijk schriftelijke werkwijze ook mogelijk. Afhankelijk van het doel waaraan je wilt werken, kan de begeleiding ook bepaalde opdrachten omvatten die je online toegestuurd krijgt. Hoe het contact precies vorm krijgt, hangt samen met het doel waaraan je wilt werken, wat jou verder brengt en waar jij je prettig bij voelt. Na afloop van het afgesproken traject kunnen we bekijken of een vervolgsessie zinvol is.

Je bent van harte welkom voor een gratis kennismaking. Daarin kunnen we je vraag verkennen en nagaan of ik iets voor je kan betekenen.

Kosten

€ 85,- per uur *

Wil je vrijblijvend kennismaken? 

Laat het me weten via contact. Ik neem dan de tijd voor een persoonlijk, telefonisch gesprek.  

vertrouwen, aandacht, spiegelgesprek

“... Met een kostbare vorm van vertrouwen en aandacht, hoort en begrijpt Toke wat gezegd wordt én wat niet gezegd wordt.” 

 

Ad van Luijn

Priester in het Westland, eerder werkzaam in de leiding van diverse ministeries en grote uitvoeringsorganisaties

Lees verder

Toke heb ik op Bovendonk leren kennen als een uitzonderlijke docente Catechetiek. Kundig, methodisch, gestructureerd en daarnaast als iemand die met mensen onderweg is. In haar eigen onderzoek, maar ook en vooral met de mensen die zij begeleidt. Met een kostbare vorm van vertrouwen en aandacht, hoort en begrijpt Toke wat gezegd wordt én wat niet gezegd wordt. Leskrijgen van Toke, begeleid worden door Toke, is dat iemand een stukje meewandelt op jouw pad. Precies op het goede moment.

levenswijsheid, luisteren, spiegelgesprek

“...bezit de gave van de nederigheid. Dit maakt dat ze, naast haar uitmuntende vakkennis én levenswijsheid zéér goed kan luisteren naar wat anderen te vertellen hebben, en altijd blijft open staan voor wat ze hieruit kan leren.” 

 

Elly van Acoleyen

Pastor woonzorgcentrum Aqua Vitae, Gijzegem

Lees verder

Toke is een zeer aardige dame die het talent heeft om iedereen die met haar in gesprek gaat vlot ‘op zijn of haar gemak te stellen’ (zo zeggen we dat hier in Vlaanderen).
Ze bezit de gave van de nederigheid. Dit maakt dat ze, naast haar uitmuntende vakkennis én levenswijsheid zéér goed kan luisteren naar wat anderen te vertellen hebben, en altijd blijft open staan voor wat ze hieruit kan leren.
Dat ze bovendien ook een ‘goed hart’ heeft, blijkt nog maar eens uit het feit dat ze geen persoonlijke winst wil maken met haar initiatieven, maar liefst heeft dat ze andere mensen ten goede komen. Daar kan ik alleen maar warm van worden.

“...Als je de invulling en betekenis van "professionele empathie" zoekt vind je dit in de persoon van Toke..." 

 

Nabil Sahhar

Initiator Maatje op Maat Landstede MBO Zwolle

Lees verder

Als je de invulling en betekenis van "professionele empathie" zoekt vind je dit in de persoon van Toke. Als vrijwillige Maatje heeft Toke belangeloos, consistent en met een grote mate van betrokkenheid haar werk uitgevoerd om jonge mensen bij te staan en te begeleiden. Ik ken Toke ook vanuit haar tijd binnen Rotary Club Ommen-Dedemsvaart. Als lid kon ze met haar bijdrage en gebalanceerde en goed onderbouwde argumenten de club helpen om de focus te behouden en het doel niet uit het oog te verliezen. Toke kent de kunst om een evenwicht te bewaren als professional zonder oog te verliezen op menselijke maat.

pastoraat, gedetineerden, persoonlijk zoektocht, spiegelgesprek

“...In haar pastoraat met gedetineerden heb ik gezien dat Toke de kunst verstond om gedetineerden te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen die zich in die situatie aan hen opdrongen.” 

 

Fons Flierman

Adjunct Hoofdaalmoezenier RK-Justitiepastoraat,

Dienst Geestelijke Verzorging, DJI

Lees verder

Toke geeft zich volledig aan de taak die ze vervult, dus geen half werk en betrokken tot het einde. Ze biedt wat je van een theoloog, een docent en een (justitie)pastor mag verwachten. Ze legt de lat voor zichzelf hoog, want je mag kwaliteit verwachten, maar ze verwacht ook commitment van de mensen met wie ze samenwerkt. In haar pastoraat met gedetineerden heb ik gezien dat ze de kunst verstond om gedetineerden te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen die zich in die situatie aan hen opdrongen.