Publicaties en lezingen

 

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

 

2023 – 2022

 • Elshof, T. Onderzoek Vincentiaanse spiritualiteit en normatieve professionalisering
 • Deelonderzoek 1: de Vincentiaanse spiritualiteit in het leven en werken van de Zusters, november 2021
 • Deelonderzoek 2: de Vincentiaanse spiritualiteti in de bijzondere jeugdzorg, augustus 2022
 • Deelonderzoek 3: de Vincentiaanse spiritualiteit in de ouderenzorg, mei 2023
 • Eindrapport: conclusies en aanbevelingen, september 2023

 

2022

 • Forschungsproject Vinzentinische Spiritualität und normative Professionalität, webpublicatie Netwerk Intentionele Christelijke Gemeenschappen, april 2022
 • Choosing a Catholic Primary School: Tracing lived Catholicism. In: Ecclesial Practises 9 (2022)1, p. 117-132
 • Levensecht onderwijs. Benedictus XVI over Gods reddende liefde. In De erfenis van Benedictus XVI. Beschouwingen over een opmerkelijk pontificaat. Adveniat (2022) p, 29-38 

 

2020

 • Elshof, T. ‘Katholiek onderwijs opnieuw relevant’. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, TORB (2020) 1-2, 125-133
 • Elshof, T. ‘The increased relevance of Catholic Schools: a parental perspective from the secularised Netherlands’. International Journal for Education Law and Policy 15 (2020) 2, 67-76
 • Elshof. T. Review of ‘Collaborative Practical Theology’, H. de Roest, Brill 2019. In: Tijdschrift voor Theologie 60 (2020) 2, 200-201
 • Elshof, T. ‘Katholiciteit in jonge gezinnen’. Over de hardnekkige aanwezigheid van het Christendom. De Groot, K, Goyvaerts, S. & Pieper, J. (Red.). Parthenon 2020, 157-174
 • Elshof, T. ‘Liefde: passie, deugd en inoefening’. Liefde in tijden van detentie. Van Eijk, R., De Wit, Th., De Vries, R. & Korver, S. (REd.). Wolf Legal Publishers 2020, 59-74

2019

 • Elshof, T. ‘Parents Catholic Primary Education: discovering the strange from one’s own’. Acts of the International Symposium ‘the Catholic School and Interreligious Challenges’, CEEC: European Comittee for Catholic Edcation, 2019, 83-91
 • Elshof, T. ‘Primary School Parents’ Perspectives on Religious Education’. Global Perspectives on Catholic Religious Education, Vol.II. Buchanan, M. & Gellel, A.M. (Eds.), Springer 2019, 113-124
 • Elshof, T. ‘The challenge of Religious Education to deal with past and present Catholicism’. British Journal of Religious Education 41 (2019) 3, 261-271

2018

 • Elshof, T. ‘Descending into Hell as a Challenge to Ecclesial Practice: Ratzinger’s Theology, Prison Chaplaincy and Church Life’. The Apostles’ Creed ‘He Descended Into Hell’. Sarot, M. & Van Wieringen, A. (Eds.) Brill 2018, 124-159
 • Elshof, T. Review of ‘Katholieke dialoogschool: Wissel op de toekomst’, D. Pollefeyt, J. Bouwens, P. Vereecke & L. Boeve, Halewijn/KU Leuven 2016. In Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 48 (2018) 3, 291-292
 • Elshof, T. Review of ‘Theology made in Dignity. On the Precarious Role of Theology in Religious Education’, B. Roebben, Peeters 2016. In Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 48 (2018) 3, 292-293
 • Elshof, T. Wat geven we hen mee? Een onderzoek naar het perspectief van ouders op katholiek basisonderwijs, 2018
 • Elshof, T. Identiteit binnen het strategisch partnerschap. Over de rol van de godsdienstige identiteit in de relatie bestuur-intern toezicht en in de relatie school-samenleving, 2018

 

2017

 • Elshof, T. ‘Mystagogy, Religious Education and lived Catholic Faith’. Journal of Religious Education 64 (2017), 143-155
 • Elshof, T. ‘Von der Vergangenheit lernen’. Katechetische Blätter 142 (2017) 3, 231-234
 • Elshof, T. ‘Religious Teachers about Biblical Teaching and Discipleship: an Account of a Recent Exploration’. Multiple Teachers in Biblical Texts. Koet, B. & Van Wieringen, A. (Eds.). Peeters 2017, 225-237


2016

 • Elshof, T. ‘Diskussion und Deutung der Gottesfrage. Ȕber die beziehungsreiche Kraft der religiösen Tradition’. Bibel und Liturgie 89 (2016) 1, 51-61
 • Elshof, T. ‘Mystagogie in Religieuze Educatie’. Tijdschrift voor Theologie 56 (2016) 1, 51-69
 • Elshof, T. Review of ‘Meerstemmig opvoeden vandaag’, R. Burggrave, Halewijn 2015. In Tijdschrift voor Theologie 56 (2016) 3, 296-297


2015

 • Elshof, T. ‘Geloof in de familie. Een intergeneratief perspectief’. Tijdschrift voor Theologie 55 (2015) 3, 251-269
 • Elshof, T. ‘Catholic Schools and the Embodiment of Religiosity. The Development of Religiosity towards the Common Good’. Religious Education 110 (2015) 2, 150-161  
 • Elshof, T. Review of ‘Religionsunterricht. Ein Auslaufmodell. Begründungen und Grundlagen religiöser Bildung in der Schule’, C. Gärtner, Schöning 2015. In Tijdschrift voor Theologie 55 (2015) 3, 309-310


2014

 • Elshof, T. ‘Religious Narrative and the Body’. Religious Stories we live by. Narrative Approaches in Theology and Religious Studies. Ganzevoort, R. , De Haardt, M. & Scherer-Rath, M. (Eds.). Brill 2014, 157-168
 • Elshof, T. Review of ‘Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen’, S. Stoppels, Boekencentrum 2013. In WKO Bulletin 2014/85, 13-15
 • Elshof, T. Review of ‘Levende Franciscaanse spiritualiteit: een spirituele methode’, W.-M. Speelman, Franciscaans Studiecentrum/Abdij van Berne 2013. In Tijdschrift voor Theologie 54 (2014) 2, 210-211

2013

 • Elshof, T. ‘Catholic Schools and Catholic Social Teaching: a contribution to social life in the Netherlands’. Coming out Religiously: Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. Boston, 2013,1 – 8
 • Elshof, T. Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid. Woerden, VKO 2013
 • Elshof, T. ‘Katholiek onderwijs in Nederland: tussen Kerk en wereld’. Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift 38 (2013) 5, 374-392


2012

 • Elshof, T. ‘Om taal verlegen’. Een katholieke kerk met toekomst? Hellemans, G. & Van den Eijnden, J. (Red.). 2VM Uitgeverij 2012, 127-140
 • Elshof, T. ‘Looking for Experiences of Religion: a Semiotic contribution to Practical Theological Research’. Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung. Owetschkin, D. (HG.) Klartekst 2012, 53-73
 • Elshof, T. ‘Religious Heritage. The Development of Religiosity and Religious Socialisation over three Generations of Roman Catholic Family Life’. Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung. Owetschkin, D. (HG.) Klartekst 2012, 165-180
 • Elshof, T. ‘De religieuze generatiekloof’. Narthex 12 (2012), 63-69
 • Elshof, T. ‘Knooppunten ontwaren. Een reflectie op ‘Geestelijke Verzorging in het werkveld van Justitie: een empirisch-theologische studie’. Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 7 (2012) 4, 31-34

 

2011

 • Elshof, T. & Van Kerkhof, E. ‘Geloven in de ontmoeting. Dialoog over de betekenis van de katholieke traditie voor leerlingen’. Narthex 11 (2011) 3, 42-47
 • Elshof, T. ‘Op het lijf geschreven’. Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 6 (2011) 1, 14-19
 • Elshof, T. Kroniek-bespreking Symposium ‘Godsdienstige vorming en de katholieke traditie’. In Tijdschrift voor Theologie 51 (2011) 3, 328-329

 

2010

 • Elshof, T. ‘Religieuze erfenissen’. Handboek jongeren en religie. Van Dijk, M. (Red.) Parthenon 2010, 121-139
 • Elshof, T. ‘De huiskerk. Een uitdaging voor gezinnen en parochies’. Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 35 (2010) 6, 450-465
 • Elshof, T. ‘Geloof in de familie. Drie generaties katholieken over familie, opvoeding en geloof’. Oud en jong. Verschillende generaties in Nederland. Bode, C. & Consoli, L. (Red.). Valkhof Pers 2010, 139-162
 • Elshof, T. ‘Die nedergedaald is ter helle. De betekenis van Jezus’ nederdaling ter helle voor de hoop op verlossing onder gedetineerden’. Van kwaad verhalen. Context en praktijk van het justitiepastoraat. De Wilt, T. & Jonker, E. (Red.). Wolf Legal Publishers 2010, 125-144
 • Elshof, T. ‘Justitiepastoraat. Scharnierpunt tussen familierelatie en geloofsrelatie’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 31 (2010) 1, 15-29

 

2009

 • Elshof, A.J.M. Van huis uit katholiek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families. Eburon 2009 (disseratie)
 • Elshof, T. ‘Belichaamd geloof. Drie generaties geloofscommunicatie onderzocht’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 30 (2009) 3, 2-12

2006

 • Elshof, T. ‘Enunciatie in Interviews’. Kwalon, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 11 (2006) 2, 29-34
 • Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas, J. (Red.), Kok 2006
 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Op afstand betrokken’. God in je huiskamer, Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas,J. (Red.). Kok 2006, 43-69
 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Mediapastoraat: meer dan liturgie alleen’. God in je huiskamer, Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas,J. (Red.). Kok 2006, 70-91


2004

 • Elshof, T. ‘Hoe te spreken over het Heilige?’. Kwalon, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 9 (2004) 39-43
 • Elshof, T. ‘Wijsheid van Salomo’, De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften, Maas, F., Maas, J. & Spronk, K. (Red.), Zoetermeer 2004, 335-342


2002

 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Gezinscatechese, een (on)mogelijkheid? Een veldrapportage’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 23 (2002) 3, 135-150

LEZINGEN

 

 • Ouders en katholieke basisscholen in Nederland
  Gastcollege studenten KU Leuven
  13 maart 2020, Leuven

 • Contact met de school in de missionaire parochie
  Studiemiddag RK pastores Deventer en Raalte
  16 januari 2020, Diepenveen

 • Katholieke schoolidentiteit volgens ouders
  Studiedagen bestuur en directeuren MijnPlein
  14-15 november 2019, Denekamp

 • Gezinspastoraat in de missionaire kerk
  Bisdom Breda: Voortgezette Vorming
  28 oktober 2019, Hoeven

 • Parents, Catholic Schools and Governance
  Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR
  World Congress Dignity, Democracy, Diversity
  7-12 July 2019, Lucerne

 • Liefde in tijden van detentie
  Studiedagen Rooms-katholieke justitiepastores
  7 mei 2019, Vught

 • Ouders, schoolidentiteit en governance
  Studiemiddag Schoolbesturen Cluster A Onderwijsbureau Meppel
  26 maart 2019, Meppel

 • Parents and Catholic Primary Schools
  Symposion ‘The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges,
  European Comittee for Catholic Education CEEC
  14-15 March 2019, Brussels

 • Identiteit binnen het strategisch partnerschap
  Informatiebijeenkomst medewerkers Identiteit en Governance Verus
  7 februari 2019, Woerden

 • Identiteit binnen het strategisch partnerschap
  Informatiebijeenkomst Ledencommissie Zingeving en Onderwijs Verus
  7 februari 2019, Woerden

 • Pelgrimage binnen je eigen geloofstraditie
  Sint Franciscusbijeenkomst bisdom Breda
  4 oktober 2018, Oudenbosch

 • Ouders en schoolidentiteit
  Studiedag Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
  24 mei 2019, Meppel

 • Schoolidentiteit en de religieuze generatiekloof
  Heisessie RVKO: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
  23 april 2018

 • Talent voor de Toekomst: kansen voor geloofsvorming
  Netwerkbijeenkomst Bisdom Den Bosch
  13 maart 2018, Helvoirt

 • Geloofsvorming: van catechetisch naar missionair
  Boekpresentatie Ton Meijers ‘Compendium van het Katholiek Canoniek Recht deel II’
  12 april 2017, Utrecht

 • Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
  Community Ouders van katholieke scholen
  6 april 2017, Woerden

 • Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
  Studiemiddag katholiek basisonderwijs en kerk De Liemers
  31 januari 2017, Zevenaar

 • Leerlingen als pelgrim
  Boekpresentatie Bert Roebben ‘Inclusieve Godsdienstpedagogiek’
  16 september 2015, Antwerpen

 • Generaties in de kerk: een kans voor de toekomst
  Studiedag RK pastores Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
  15 april 2015, Hoogeveen

 • Religieuze erfenissen
  Thema-avond parochianen en vrijwillig(st)ers Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
  15 april 2015, Hoogeveen

 • Het verhaal van het Alfrink: over impliciete en expliciete schoolidentiteit
  Studiedag bestuur en staf Alfrinkcollege Zoetermeer
  19 april 2014, Zoetermeer

 • Catholic Schools and Lay Ministry
  International Conference
  Coordination Group of Religious Education in Europe CoGREE
  20-21 November 2013, Soesterberg

 • Catholic Schools and Catholic Social Teaching
  Coming out Religiously. Religious Education Association, REA
  Annual Meeting 2013
  9-11 November 2013, Boston

 • Katholieke kerk en katholieke school: een gezamenlijke opdracht?
  Studiedag Aartsbisdom Utrecht
  7 november 2013, Utrecht

 • Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
  Boekpresentatie Toke Elshof ‘Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
  8 oktober 2013, Utrecht

 • Een religieuze generatiekloof op school?
  Studiemiddag CNV Onderwijs
  30 maart 2013, Utrecht

 • Geloven in drie generaties
  Bezinningsdag RK parochie en Bond KBO Raalte
  5 februari 2013, Raalte

 • Jongeren en de katholieke kerk
  Bezinningsavond parochies Oost Groningen
  27 november 2012, Musselkanaal

 • Dutch Catholic Education in a secular and a multireligious context
  Professional Learning Programme CEOM/KU Leuven
  10 October 2012, Utrecht

 • Religieuze educatie en de religieuze generatiekloof
  Onderwijzen op de grens. Studiemiddag Vereniging Docenten Godsdienst/Levensbeschouwing VDLG
  4 oktober 2012, Woerden

 • De katholieke school: op het raakvlak van kerk en wereld
  Platform Katholieke Schoolraad Oost Gelderland
  7 juni 2012, Doetinchem
 • De religieuze generatiekloof
  Studiemiddag CNV Onderwijs
  30 mei 2012

 • De religieuze generatiekloof in de personeelskamer
  Studiemiddag ALV Algemene Onderwijs Bond/Sint Bonaventura
  13 april 2012, Eindhoven

 • Religieuze vorming en diaconaat
  Studiedag Theologisch Instituut Rolduc
  28 januari 2012, Kerkrade

 • Geloven in drie generaties
  Themabijeenkomst Vicariaat Groningen-Drenthe
  22 november 2011, Beilen

 • Jongeren, geloof en roeping
  Themabijeenkomst voor aankomende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers Bisdom Rotterdam
  22 september 2011, Rotterdam

 • Religious Heritage
  Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung.
  Konferenz Universität Bochum
  16-18 Juni 2011, Bochum

 • Geloven in de ontmoeting
  Symposium ‘Over godsdienstige vorming en de katholieke traditie. Bij het afscheid van dr. Jacques Maas als UHD Catechetiek
  19 april 2011, Utrecht

 • Jongeren, kerk en katholiek geloof
  Impulsdag Jongerenpastoraat en catechese Bisdom Haarlem-Amsterdam
  29 januari 2011, Amsterdam

 • Katholiek.. Hoe? Zo?
  Studiedagen Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
  14-15 december 2010, Meppel

 • Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
  Vlaams-Nederlands Godsdienstsociologisch gezelschap
  6 november 2009, Utrecht

 • Kerk-zijn thuis
  Bij de presentatie van de Oriëntatietekst Parochiecatechese
  14 september 2009, Huis ter Heide

 • Van huis uit katholiek
  Luce symposium
  23 juni 2009, Utrecht

 • Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
  Nederlandse Onderzoeksgroep voor Studies in Theologie en Religiewetenschappen NOSTER
  21 november 2008, Utrecht

 • De kerk heeft toekomst als…
  Symposium over de toekomst van de kerk, Dekenaat IJssellanden
  14 oktober 2007, Zwolle

 • Is geloof speelgoed?
  Bij de presentatie van de Geloofskoffertjes Aartsbisdom Utrecht
  30 maart 2006, Utrecht

 

 

MEDIA / OPINIE

 • In Kind & Gezin / NU.nl  |  14 mei 2022  |  Bidden voor het eten, samen naar de kerk: wie voedt er nog religieus op? (door Esther van Lunteren)

 • Kerknet  |  25 juni 2019  |  
‘Religieus ongeletterde ouders kiezen toch voor katholieke school’

 • Tertio Christelijk Opinieweekblad  |   juni 2019  |  (door Frederique Vanneuville)
 Religieus ongeletterde ouders kiezen bewust voor katholieke school

 • Entree Libre National  |  mai 2019, 8
  |  ‘Des Parents en Attente’

 • Nederlandse Katholieke School Raad  |  april 2009  |  
‘Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang’

 • Weekblad van Drunen  |  25 april 2019  |  (met Bill Banning)
‘Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang’

 • Didactief online  |  25 april 2019  |  (met Bill Banning)
‘Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang’

 • VOSABB online  |  17 april 2019  |  
‘Religieuze scholen gaan segregatie tegen’

 • Trouw-Podium  |  17 april 2019  |  
‘Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang’

 • Verus.nl  |  13 april 2017  |  
‘Toke Elshof roept scholen op leerlingen te leren religieuze en culturele wortels serieus te nemen’

 • VKMO  |  13 april 2017  |  
‘Toke Elshof roept scholen op leerlingen te leren religieuze en culturele wortels serieus te nemen’

 • Trouw-Podium  |  1 april 2016, 22-23  |  
‘Confessioneel onderwijs bevordert juist integratie’

 • ‘Plus’: Grootste maandblad van Nederland  |  december 2015  |  
‘Als ze maar gelukkig zijn. Generaties over hun geloof’.

 • Bisdom Magazine Bisdom Breda  |  mei 2015, 10-11  |  
‘Generaties en Geloof’

 • Schooljournaal CNV Onderwijs 3 (2013), 24-25  |  
‘Jongeren best geïnteresseerd in geloof’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2014/3, 36-37  |  
‘Katholiciteit als uitdaging van heel de school’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2014/2, 26-27  |  
‘Vreemde Religie: ontmoetingsleren van aspirant-leraren’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2014/1, 18-19  |  
‘De heilige familie: een ouderwetse uitdrukking?’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/7, 20-21  |  
‘Kerkbeelden ontstollen: heilzame verwarring’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/6, 22-23  |  
‘Wat zoeken ouders op een katholieke basisschool?’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/5, 20-21  |  
‘Leerlingen voeden voor de ziel’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/4, 20-21
  |  ‘De warmhartige Samaritaan’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/3, 16-17  |  
‘Een nieuwe paus’

 • VKO, Wetenschap en schoolpraktijk, maart 2013
‘Wees katholiek en noem dat ook’.

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/2, 18-19  |  
‘Katholieke waarden. Zijn ze onderscheidend?’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2013/1, 26-27  |  
‘Op alle scholen dezelfde aanpak?’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2012/7, 28-29  |  
‘Vak Godsdienst-Levensbeschouwing is onontbeerlijk, juist nu!’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2012/6, 28-29  |  
‘Wat betekent kerkkritiek?’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2012/5, 30-31  |  
‘Impliciete godsdienstigheid van katholieke scholen’

 • Schoolbestuur. Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs  |  2011/5, 10-11  |  
‘Wees katholiek en noem dat ook’.

 • Radio Amersfoort  |  22 november 2012  |  (met Frank Bosman en Taco Visser) 
‘Confessioneel onderwijs: nog van deze tijd?
  Onderwijs Brabant. Onderwijsnieuws uit Brabant en de rest van de wereld  |  25 september 2012  |  
‘Onkerkelijke katholieke ouders verlangen katholiek onderwijs’.

 • Trouw-Podium  |  1 september 2012  |  
‘RK scholen katholieker dan ze zelf beseffen’

 • Trouw-Podium  |  28 juli 2012, 20
  |  ‘Onkerkelijkheid maakt katholieke scholen geliefd

 • Jong Katholiek i.s.m. Officium Catecheticum  |  2011, 8-14  |  
‘Over kwetsbaarheid, lijden en verrijzenisgeloof’ (met Fredi Timmermans)

 • Trouw-Podium  |  30 juni 2009, 29  |  
‘PVV boekt succes dankzij ontkerkelijking’

 • RK Kerk.nl. Blad van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland  |  2009/7, 20-21  |  
‘Ouders beter ondersteunen bij godsdienstbeleving’

 • Kerk en Leven  |  18 maart 2009, 18  |  
‘Je kind het geloof geven?’

 • Katholiek Nieuwsblad  |  6 maart 2009, 3  |  
‘Kerk, zwijg nou niet!’

 • Schepper & Co, NCRV Radio  |  15 februari 2009  |  
‘Geloven thuis in drie generaties’.

 • Soeterbeeck Conferentie RKK  |  9 februari 2009

 • Nederlands Dagblad  |  6 februari 2009, 2  |  
‘Investeer als kerk meer in gezinnen’

 • De Stentor  |  6 februari 2009, 30-31  |  
‘Katholieke geloof moet terug naar huis’

 • Friesch Dagblad  |  6 februari 2009, 2  |  
‘Kerkelijke klus verdringt geloof’

 • Trouw  |  5 februari 2009, 26-27  |  
‘Kerk moet zich richten op religieuze vragen in het gezin

 • Reformatorisch Dagblad  |  5 februari 2009, 2  |  
‘Ouders spreken weinig over geloof’

 • Piet van Hooijdonk, RK-Kerkplein  |  2009  |  
Inhoudelijke reactie op mijn dissertatie ‘Van huis uit katholiek’

 • Redactie, De Roerom  |  2 juli 2009
  |  Wildersaanhang en katholieken