Mijn aanbod

Retraites

Voel jij de behoefte om je een paar dagen terug te trekken? Verlang je naar ruimte om stil te staan bij wat jij nodig hebt, wat jou inspireert en hoe jij bedoeld bent? Wil jij ook ontdekken hoe jij de wereld een beetje mooier kunt maken door vanuit jezelf te geven?

Ontdek wat jouw leven waardevol maakt, voed je ziel en doe mee met één van deze unieke driedaagse retraites in 2024.

Verhaal van je leven

Maak een boek over de reis van jouw leven. Een boek van onschatbare waarde dat naar voren brengt wat je misschien nog niet eerder goed over hebt kunnen brengen. Een boek waarin je jezelf laat zien zoals je ten diepste bent. Voor je dierbaren is het een blijvend monument van jouw leven en liefde: een kostbaar bezit dat de tijd doorstaat. 

Spiegelgesprek

Het leven kan zó jachtig zijn, dat je niet toekomt aan waar het jou echt om gaat. Of je hebt te kampen met verdriet en tegenslag waardoor het je niet altijd lukt om tot je recht te komen en je licht te laten schijnen. 

Het kan fijn zijn als iemand met je meekijkt en je helpt om je innerlijke wereld te doorgronden door je een spiegel voor te houden. Zo kun je je hart luchten, de boel op een rij krijgen, bij je gevoel komen en je innerlijke kracht ontdekken. 

Inspiratiedagen

Een organisatie kan behoefte hebben aan inspiratie. Aan input van iemand die vanuit ervaring en onderzoek nieuwe perspectieven opent waardoor andere handelingsmogelijkheden in beeld komen. Wie daarnaar op zoek is, is bij mij aan het juiste adres. Rond onderwerpen als: werken vanuit bezieling, patronen in het familieleven, generatieverschillen en religieuze vorming. Kortdurend onderzoek naar wat rond zo'n thema binnen een organisatie leeft, behoort tot de mogelijkheden.

“Elke ontmoeting die mijn studenten of ikzelf met dr. Elshof hadden was telkens een verrassing die nieuwe perspectieven opende, gebrokenheid erkende, maar ook hoop aanduidde..." 

 

Didier Pollefeyt 

Hoogleraar Praktische Theologie en

Directeur Centrum voor vredesethiek, KU Leuven

Lees verder

Dr. Elshof is ook in België erg gekend en gewaardeerd voor haar expertise inzake spiritualiteit en levensbeschouwelijk vorming en verdieping van mensen. Dat komt door een unieke en krachtige combinatie van een aantal belangrijke eigenschappen van onze collega: een zeer stevige onderzoeksbasis, die niet alleen theoretisch is maar ook praktisch en empirisch, sterk ontwikkelde vaardigheden om in gesprek te treden met mensen, met empathie echt te luisteren, in dialoog te treden, en daarbij naar de diepte te gaan. Elke ontmoeting die mijn studenten of ikzelf met dr. Elshof hadden was telkens een verrassing die nieuwe perspectieven opende, gebrokenheid erkende, maar ook hoop aanduidde. Dat alles ingebed in een warme persoonlijkheid die zorg draagt voor haar medemensen en haar omgeving, daarbij problemen durft te benoemen, maar tegelijk niemand loslaat in het zoeken naar oplossingen die verder en dieper reiken dan vele vormingen die vandaag worden aangereikt. 

“ ...Toke is echt in staat om de theorie te verbinden aan de praktijk. Ze spreekt uit eigen ervaringen en komt met voorbeelden uit het dagelijks leven. Ze is flexibel, realistisch en ze heeft een luisterend oor...”

 

Mariëlle van der Vegt

Adjunct-directeur Mijnpleinschool Wijhe

Lees verder

Toke heb ik leren kennen tijdens de directeuren tweedaagse van stichting mijnplein. Het thema was in 2019: richting geven aan de identiteit van de school. Ik mocht samen met Toke optrekken rondom de voorbereiding van deze tweedaagse. Ik heb veel van haar mogen leren. Toke is echt in staat om de theorie te verbinden aan de praktijk. Ze spreekt uit eigen ervaringen en komt met voorbeelden uit het dagelijks leven. Ze is flexibel, realistisch en ze heeft een luisterend oor.  

“...Toke is een markante en empathische vrouw. Ze is scherpzinnig, gewetensvol, ze gaat consciëntieus te werk en is zeer toegewijd...” 

 

Berend Kamphuis

Voorzitter College van Bestuur Verus

Lees verder

Toke Elshof was de afgelopen jaren één van de toezichthouders van Verus. Zo heb ik haar leren kennen. Toke is een markante en empathische vrouw. Ze is scherpzinnig, gewetensvol, ze gaat consciëntieus te werk en is zeer toegewijd. Een toezichthouder wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en visies, en met allerlei karakters en temperamenten. Het komt erop aan bruggen te slaan en deze diversiteit vanuit een ‘hoger’ gezichtspunt te (doen) integreren. Dat kan Toke heel goed, enerzijds door haar brede blik, anderzijds door een doorleefde spiritualiteit, die haar spreken en handelen duidelijk én mild doet zijn.

“In die tijd heb ik Toke leren kennen als een uiterst vakbekwame vrouw, die helemaal gaat voor de dingen waar ze mee bezig is.” 

 

Ds. Heleen Ransijn

Stadspredikant/straatpastor in Gent 

Lees verder

In de jaren 2002-2008 werkten Toke en ik beiden aan promotieonderzoek aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. In die tijd heb ik Toke leren kennen als een uiterst vakbekwame vrouw, die helemaal gaat voor de dingen waar ze mee bezig is. Dat zij de netto-opbrengst van Voedsel voor de Ziel bestemt voor de Congolese Kalasi-scholen, zegt alles over haar inzet voor een meer rechtvaardige wereld en haar inzet om geloof en samenleving bij elkaar te brengen. 

    Het spreekt voor mij vanzelf dat mensen zelf niet gelovig hoeven te zijn, om zich bij mij en mijn aanbod thuis te voelen. Iedereen die het fijn vindt om stil te staan bij dat wat het eigen leven en samenleven de moeite waard maakt, is bij mij van harte welkom.