Over mij

Als pastor, als geestelijk verzorger, als theologisch docent, als onderzoeker en als toezichthouder ben ik al ruim 40 jaar samen met mensen bezig met wat hen beweegt op het vlak van zingeving, spiritualiteit en geloof. Na al die jaren ben ik nog steeds gefascineerd door de wisselwerking tussen het leven dat mensen leiden en hun zingeving, spiritualiteit of geloof.


Mijn levensmotto: vanuit jezelf geven en zo de wereld een beetje mooier maken


Zingeving en spiritualiteit binnen het familieleven

Ooit begon ik als maatschappelijk werkster. Ik maakte echter al snel de overstap naar de theologie en sindsdien heb ik vanuit die achtergrond gewerkt. Onder jongeren en studenten, in de parochie, het ziekenhuis en in de gevangenis, in gezin en familie: steeds samen met mensen op zoek naar wat zin geeft aan hun leven. Wat van betekenis is. Heilig, soms. In hun eigen leven, in hun partnerrelatie, met hun ouders en in de opvoeding die ze hun kinderen mee willen geven. Op die thematiek van zingeving en geloof binnen het familieleven ben ik enkele jaren geleden cum laude gepromoveerd. Sindsdien zie ik nog sterker hoe bepalend de plek is waar iemands wieg heeft gestaan, hoe welkom iemand was, hoe de plek in het gezin eruit zag en welke patronen en verhalen bij iemands familie horen. Vaak zag ik aan de ene kant dankbaarheid voor wat iemand vanuit die wortels mee heeft gekregen, en aan de andere kant ook moeite met die familie-erfenis. 

Opleiden, coachen en onderzoek

Naast mensen te hebben bijgestaan in de pieken en dalen van hun leven, heb ik ook veel jongeren opgeleid. Aan een Pabo (KPZ), een priester-en diakenopleiding (PDOB) en een theologische faculteit (TST/Universiteit van Tilburg). Ik heb ervan gehouden om studenten zo te begeleiden dat zij op hun beurt en op hun eigen manier, de mensen leerden begeleiden die aan hun zorg zouden worden toevertrouwd. Daarnaast ben ik me gaan verdiepen in wat mensen zinvol vinden in hun werk: in de jeugdzorg, in de ouderenzorg en in het onderwijs. Als toezichthouder (bij Verus en bij de BMS -scholen) had ik vooral oog voor de inspiratie binnen de organisatie en de uitstraling naar buiten toe. Rond al deze onderwerpen heb ik onderzoek verricht en gepubliceerd. 

Voedsel voor de Ziel

Op mijn 66e ben ik een eigen praktijk begonnen: ‘Voedsel voor de Ziel’. Vanuit passie en voortbordurend op mijn jarenlange en brede ervaring, blijf ik graag mensen ontmoeten. Om met hen samen de geestelijke rijkdom te ontdekken die ze in zich dragen. De veerkracht en de hoop, het vertrouwen, het verlangen naar verbinding en verdieping in hun leven: het zingevende, het spirituele, het religieuze. Het blijft mijn passie om daar samen bij stil te staan. Zodat eenieder kan ontdekken en ervaren wat de eigen ziel voedt. 

“…Ik ken haar als een mondige en uitdagende vrouw met inzichten die ik nog steeds gebruik in mijn praktijk van organisatieadvies en management...” 

 

Anton Hurkens

vm Zakelijk Directeur Ecomare,
Adviseur voor religieuze organisaties en de gemeente LandvanCuijk

Lees verder

Sinds onze studietijd theologie hebben we altijd contact gehouden en stevig gediscussieerd over de betekenis van geloof en religie in het leven. Er is – mag ik wel zeggen – sprake van een zielsverwantschap van meer dan 40 jaar. Ik ken haar als een mondige en uitdagende vrouw met inzichten die ik nog steeds gebruik in mijn praktijk van organisatieadvies en management. Bij haar is een (levens)verhaal in goede en veilige handen.

“...Je doorvoelt bij Toke haar drive om zich in te zetten voor de medemens, om inzichten te delen en verhalen door te vertellen die gehoord moeten worden... Ze kan als geen ander kernachtig verbanden, dilemma’s en krachtvelden onder juiste woorden brengen...” 

 

Susan Smets

Kwaliteitsverpleegkundige Zorgcentrum Vincent Depaul, Panningen

Lees verder

Ik heb Toke leren kennen bij werkgroepsbijeenkomsten zingeving, ethiek, en religie in de zorg te Panningen. Zij heeft mij geïnspireerd met haar onderzoeken, bevindingen en de verhalen van de mensen die zij ontmoet heeft. Je doorvoelt bij Toke haar drive om zich in te zetten voor de medemens, om inzichten te delen en verhalen door te vertellen die gehoord moeten worden. Ik bewonder haar meta-denken en taalkunst. Ze kan als geen ander kernachtig verbanden, dilemma’s en krachtvelden onder juiste woorden brengen. Ik heb Toke leren kennen als een hartelijke, bevlogen, oprecht geïnteresseerde vrouw. Het is fijn om in haar nabijheid te zijn! 

“...Ik heb Toke leren kennen als een heel toegewijd en bezield mens. Ze weet waar ze het over heeft en combineert theorie met rijke praktijkervaring.  Ze heeft oog en oprechte interesse voor de mensen die ze begeleidt.” 

 

Anke Mertens

Adjunct van de vicaris voor vicariaat Kempen in Bisdom Antwerpen

Lees verder

Als docent en als begeleider voor mijn masterthesis heb ik Toke leren kennen als een heel toegewijd en bezield mens. Ze weet waar ze het over heeft en combineert theorie met rijke praktijkervaring.  Ze heeft oog en oprechte interesse voor de mensen die ze begeleidt.  

“…. Mijn geloofsbeleving en spiritualiteit zijn aanmerkelijk verbreed en verdiept door haar colleges, omdat ze steeds de theorie en de praktijk op elkaar wist te betrekken. Wat me daarnaast aansprak was haar openheid voor mijn Surinaamse geloofsbeleving.“

 

Ronald Dongor

Kolonel buiten dienst der Koninklijke Marechaussee, ex seminarist PDOB

Lees verder

Als ex seminarist van de Priester en Diaken Opleiding Bovendonk (PDOB) heb ik Toke Elshof ervaren als een enthousiaste en bevlogen theoloog. Mijn geloofsbeleving en spiritualiteit zijn aanmerkelijk verbreed en verdiept door haar colleges, omdat ze steeds de theorie en de praktijk op elkaar wist te betrekken. Wat me daarnaast aansprak was haar openheid voor mijn Surinaamse geloofsbeleving. Ik hoop dat Toke met haar praktijk vanwege die verbindende rol, ook voor multicultureel voedsel voor onze zielen zal zorgen. Zodat ook mensen met een andere culturele achtergrond zich in onze samenleving en kerk thuis gaan voelen. Daar acht ik Toke – gelet op mijn ervaringen met haar - zeer toe in staat.