Aanbevelingen

Ik heb met veel verschillende mensen met verscheidene achtergronden samengewerkt. Dit is een greep uit wat zij over mij zeggen:

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Elly van Acoleyen

Pastor woonzorgcentrum Aqua Vitae

Gijzegem

Lees verder

Toke is een zeer aardige dame die het talent heeft om iedereen die met haar in gesprek gaat vlot ‘op zijn of haar gemak te stellen’ (zo zeggen we dat hier in Vlaanderen).
Ze bezit de gave van de nederigheid. Dit maakt dat ze, naast haar uitmuntende vakkennis én levenswijsheid zéér goed kan luisteren naar wat anderen te vertellen hebben, en altijd blijft open staan voor wat ze hieruit kan leren.
Dat ze bovendien ook een ‘goed hart’ heeft, blijkt nog maar eens uit het feit dat ze geen persoonlijke winst wil maken met haar initiatieven, maar liefst heeft dat ze andere mensen ten goede komen. Daar kan ik alleen maar warm van worden.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Mari Berends

Senior Project Manager Commercial Excellence

bij Booking.com

Lees verder

Ik ken Toke als een bevlogen spreekster en betrokken mentor. Haar verfrissende kijk op zaken en out-of-the-box manier van denken hebben me meermaals nieuwe inzichten gegeven en me geholpen uitdagende keuzes te maken. Ze weet haar diepgaande kennis op een inspirerende en toegankelijke manier over te brengen en haar enthousiasme en passie zijn aanstekelijk.


Bovenal ken ik Toke als een uitzonderlijk empathisch en bezield mens, wier oprechte aandacht en persoonlijke interesse keer op keer weten te raken en die een belangrijke rol in mijn professionele ontwikkeling heeft gespeeld - iets waarvoor ik haar altijd dankbaar zal zijn.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Marieke Boerefijn

Docent Audiojournalistiek en podcast

Fontys Hogeschool voor Journalistiek Tilburg

Lees verder

Jij staat me voor de geest als een gedreven docent die levendig haar verhaal houdt. Dat herken ik ook in mezelf als docent. Je voedt elkaar op in het onderwijs. En hoe je zelf colleges hebt ervaren draag je ook weer uit in je eigen colleges. Kortom dank voor jouw bevlogenheid tijdens mijn opleiding tot docent levensbeschouwing aan Tilburg University. Uiteindelijk ben ik een andere kant op gegaan en geef ik nu les bij Fontys aan toekomstige journalisten, maar levensbeschouwing en journalistiek hebben vele en interessante raakvlakken. Het gaat om bevlogenheid, om verhalen, om het gesprek. Om passie. Dat hebben wij volgens mij allebei.   

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Frank Bosman

Theoloog verbonden aan

Tilburg School of Catholic Theology

Lees verder

Ik ken Toke als een betrokken, bevlogen en kundige professional, die geduldig en invoelend haar doel zoekt.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Bernice Brijan

Promovenda TST

en geestelijk verzorger

Lees verder

Bevlogen en inspirerend zijn twee woorden die het eerst bij me opkomen als ik aan Toke denk. Tijdens mijn theologieopleiding heb ik Toke als een kundig docente leren kennen in colleges en bij een wervingsproject. Een grote betrokkenheid bij de ervaringen van mensen is kenmerkend voor Toke’s benadering en voor de manier waarop zij als theoloog haar vak uitoefent. Toke schuwt het stellen van open en doortastende vragen niet. Daarmee betrekt zij eenieder actief in het gesprek over theologie, kerk en spiritualiteit.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Luc Dedecker

vm. Senior Project Manager KBC Corporate Banking,

Adviseur Congregatie Zusters Vincentius à Paulo Gijzegem, België

Lees verder

Ik heb grote appreciatie voor de manier waarop Toke haar opdracht uitvoerde binnen de zorginstellingen die verbonden zijn aan onze congregatie. Haar inlevingsvermogen en betrokkenheid, het zo dicht bij de mensen staan, haar persoonlijke aanpak en haar begrip voor totaal verschillende werelden hebben indruk gemaakt. Toke slaagde erin om, uitgaande van haar academische vorming, mensen heel natuurlijk en gevoelsmatig te interviewen en zo alles tot één geheel te verweven. Een aanrader!

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Ronald Dongor

Kolonel buiten dienst der Koninklijke Marechaussee,

ex seminarist PDOB

Lees verder

Als ex seminarist van de Priester en Diaken Opleiding Bovendonk (PDOB) heb ik Toke Elshof ervaren als een enthousiaste en bevlogen theoloog. Mijn geloofsbeleving en spiritualiteit zijn aanmerkelijk verbreed en verdiept door haar colleges, omdat ze steeds de theorie en de praktijk op elkaar wist te betrekken. Wat me daarnaast aansprak was haar openheid voor mijn Surinaamse geloofsbeleving. Ik hoop dat Toke met haar praktijk vanwege die verbindende rol, ook voor multicultureel voedsel voor onze zielen zal zorgen. Zodat ook mensen met een andere culturele achtergrond zich in onze samenleving en kerk thuis gaan voelen. Daar acht ik Toke – gelet op mijn ervaringen met haar - zeer toe in staat.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Fons Flierman

Adjunct Hoofdaalmoezenier RK-Justitiepastoraat,

Dienst Geestelijke Verzorging, DJI

Lees verder

Toke geeft zich volledig aan de taak die ze vervult, dus geen half werk en betrokken tot het einde. Ze biedt wat je van een theoloog, een docent en een (justitie)pastor mag verwachten. Ze legt de lat voor zichzelf hoog, want je mag kwaliteit verwachten, maar ze verwacht ook commitment van de mensen met wie ze samenwerkt. In haar pastoraat met gedetineerden heb ik gezien dat ze de kunst verstond om gedetineerden te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen die zich in die situatie aan hen opdrongen. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Johannes Först

Hoogleraar Praktische Theologie en Homiletiek,

Universiteit Würzburg

Lees verder

Dr. Toke Elshof is een zeer competente expert op theologisch en sociaalwetenschappelijk vlak. Ze heeft veel indruk op me gemaakt door de manier waarop ze vragen en inzichten die vanuit de samenleving opkomen, in verband brengt met de theologie. Toen ik aan de Universiteit van Tilburg werkzaam was (TST) werkte ik graag met Toke samen. Omgaan met haar vond ik een verrijking: op intermenselijk en op professioneel gebied. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Fredi Hagedoorn

Pastor Lievevrouweparochie

Bergen op Zoom

Lees verder

Toke Elshof was één van mijn docenten tijdens mijn theologieopleiding. Ik was onder de indruk van haar bevlogenheid. Ze zag scherp wie wij waren en hielp ons dat zelf te verwoorden. Ze gaf ons handvatten als pastor, maar vooral als mens. Onder haar begeleiding schreef ik een scriptie. Ze hielp me te onderscheiden wat mijn eigen onderzoeksvraag was, die recht uit mijn hart kwam. Aan haar tips voor communicatie denk ik in mijn werk nog vaak terug.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Jacqueline Huizinga

Inspirator betekenisvol onderwijs,

Onderwijsbureau Meppel

Lees verder

Toke heeft in haar interviews met ouders van leerlingen in primair onderwijs laten zien dat ze kan luisteren naar onderstromen, de honger naar voeding voor de ziel

Ze kent de taal van beelden, symbolen, verhalen en rituelen uit de katholiek christelijke traditie. Ze luistert hoe mensen dat beleven of zich er tegen afzetten.

Maar haar oor is vooral gespitst op de wens of het verlangen dat daarmee uitgesproken wordt, en ze is in staat om dat te verbinden aan traditie op een manier die nieuwe perspectieven kan geven.  

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Jan Hol

Voorzitter College van Bestuur

Christelijke Hogeschool Ede

Lees verder

Met ‘Voedsel voor de Ziel’ stelt Toke Elshof de rijke kern van haar bestaan beschikbaar voor hen, die zich aan haar ervaring, kennis en levenswijsheid willen laven. Ik maakte als één van haar mede-toezichthouders het moment mee, waarop ze dit nieuwe initiatief introduceerde en noteerde een sterke, intrinsieke passie, waarin haar hele begeestering voor dit thema resoneerde.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Anton Hurkens

vm Zakelijk Directeur Ecomare, adviseur voor religieuze organisaties en de gemeente LandvanCuijk

Lees verder

Sinds onze studietijd theologie hebben we altijd contact gehouden en stevig gediscussieerd over de betekenis van geloof en religie in het leven. Er is – mag ik wel zeggen – sprake van een zielsverwantschap van meer dan 40 jaar. Ik ken haar als een mondige en uitdagende vrouw met inzichten die ik nog steeds gebruik in mijn praktijk van organisatieadvies en management. Bij haar is een (levens)verhaal in goede en veilige handen.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Stefaan Kaesteker

Alg. directeur/ Dagelijks bestuurder Ruyskensveld vzw,

Erembodegem België

Lees verder

‘Jeugdhulp met fiducie’! Mevrouw Toke Elshof slaagde erin om met diverse medewerkers van onze organisatie in een niet alledaagse oefening ‘zingeving’ te vatten.  Ze legt op een warme, doch ook kritisch bevragende wijze verbinding tussen waarden en het dagelijks handelen en leven. In disruptieve tijden gidst ze mensen en organisaties naar waarde(n)volle paden.  Haar ont-moeten was (terug) vinden.  

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Berend Kamphuis

Voorzitter College van Bestuur Verus

 

Lees verder

Toke Elshof was de afgelopen jaren één van de toezichthouders van Verus. Zo heb ik haar leren kennen. Toke is een markante en empathische vrouw. Ze is scherpzinnig, gewetensvol, ze gaat consciëntieus te werk en is zeer toegewijd. Een toezichthouder wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en visies, en met allerlei karakters en temperamenten. Het komt erop aan bruggen te slaan en deze diversiteit vanuit een ‘hoger’ gezichtspunt te (doen) integreren. Dat kan Toke heel goed, enerzijds door haar brede blik, anderzijds door een doorleefde spiritualiteit, die haar spreken en handelen duidelijk én mild doet zijn.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Limarley Kingsale

Moderator en docent Godsdienst/Levensbeschouwing

Stanislas College Pijnacker

Lees verder

Mijn ontmoetingen met Toke raken mij altijd op een fundamenteel menselijk niveau. We hebben het al snel over de kern van de zaak en hoewel Toke een enorme schat aan kennis en ervaring meebrengt heb ik altijd het gevoel een gelijke gesprekspartner te zijn. Toke's respect, motiverende spreken en handelen inspireren me tot op de dag van vandaag. Ik ben dankbaar haar mogen kennen. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Hein van der Loo

Burgemeester Almere

 

Lees verder

Ik heb Toke Elshof leren kennen als een inspirerende coach. Vanuit het Goede voor het goede. Met mensen de beste bedoeling. Prikkelend om te zoeken. Motiverend om te laten vinden wat bij ieder het beste past. Voedsel voor de Ziel is met recht de naam van haar praktijk. Leer Toke kennen om te ontdekken wie je bent en wat je vanuit jezelf voor anderen kunt betekenen.

 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Ad van Luijn

Priester in het Westland, eerder werkzaam in de leiding van

diverse ministeries en grote uitvoeringsorganisaties

Lees verder

Toke heb ik op Bovendonk leren kennen als een uitzonderlijke docente Catechetiek. Kundig, methodisch, gestructureerd en daarnaast als iemand die met mensen onderweg is. In haar eigen onderzoek, maar ook en vooral met de mensen die zij begeleidt. Met een kostbare vorm van vertrouwen en aandacht, hoort en begrijpt Toke wat gezegd wordt én wat niet gezegd wordt. Leskrijgen van Toke, begeleid worden door Toke, is dat iemand een stukje meewandelt op jouw pad. Precies op het goede moment.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Anke Mertens

Adjunct van de vicaris voor vicariaat Kempen

in Bisdom Antwerpen

Lees verder

Als docent en als begeleider voor mijn masterthesis heb ik Toke leren kennen als een heel toegewijd en bezield mens. Ze weet waar ze het over heeft en combineert theorie met rijke praktijkervaring.  Ze heeft oog en oprechte interesse voor de mensen die ze begeleidt.  

Didier Pollefeyt

Hoogleraar Praktische Theologie en

directeur Centrum voor vredesethiek, KU Leuven

Lees verder

Dr. Elshof is ook in België erg gekend en gewaardeerd voor haar expertise inzake spiritualiteit en levensbeschouwelijk vorming en verdieping van mensen. Dat komt door een unieke en krachtige combinatie van een aantal belangrijke eigenschappen van onze collega: een zeer stevige onderzoeksbasis, die niet alleen theoretisch is maar ook praktisch en empirisch, sterk ontwikkelde vaardigheden om in gesprek te treden met mensen, met empathie echt te luisteren, in dialoog te treden, en daarbij naar de diepte te gaan. Elke ontmoeting die mijn studenten of ikzelf met dr. Elshof hadden was telkens een verrassing die nieuwe perspectieven opende, gebrokenheid erkende, maar ook hoop aanduidde. Dat alles ingebed in een warme persoonlijkheid die zorg draagt voor haar medemensen en haar omgeving, daarbij problemen durft te benoemen, maar tegelijk niemand loslaat in het zoeken naar oplossingen die verder en dieper reiken dan vele vormingen die vandaag worden aangereikt. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Ds. Heleen Ransijn

Stadspredikant/straatpastor

in Gent

Lees verder

In de jaren 2002-2008 werkten Toke en ik beiden aan promotieonderzoek aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. In die tijd heb ik Toke leren kennen als een uiterst vakbekwame vrouw, die helemaal gaat voor de dingen waar ze mee bezig is. Dat zij de netto-opbrengst van Voedsel voor de Ziel bestemt voor de Congolese Kalasi-scholen, zegt alles over haar inzet voor een meer rechtvaardige wereld en haar inzet om geloof en samenleving bij elkaar te brengen. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Bert Roebben

Hoogleraar Godsdienstpedagogiek,

Universiteit Bonn

Lees verder

Toke Elshof is iemand die zich met hart en ziel aan een taak toewijdt – in de professionele en spirituele zin van het woord. Wie met haar het
levensverhaal deelt en daarbij om raad vraagt, mag rekenen op empathie en uitdaging, op een luisterend oor en resonantie, op diepgang en perspectief.
Haar jarenlange ervaring in de praktijk en theorie van zielzorg en educatie hebben haar geleerd dat “soul food” iets is dat een mens zelf moet ontdekken en dat spirituele begeleiding daarin behulpzaam kan zijn.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Jos Roemer

Directeur Missiehuis Sint Jozef,

Panningen.

Lees verder

Ik heb Toke leren kennen via een werkgroep, die zich richt op de identiteit van bijzondere zorginstellingen. Daarbij kwam haar onderzoek naar Vincentiaanse spiritualiteit in zorginstellingen met een Vincentiaanse achtergrond goed van pas. De uitkomsten van dat onderzoek waren zeer hanteerbaar: goed onderbouwd, concreet en goed leesbaar.

In de bijeenkomsten van de werkgroep liet Toke merken dat ze goed thuis is in de academische denkwereld, maar dat ze daarnaast ook makkelijk een brug kan bouwen naar de werkvloer. Verder was haar zorgvuldige manier van formuleren prettig én haar vermogen om open te staan voor inbreng vanuit een nieuwe invalshoek.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Nabil Sahhar

Initiator Maatje op Maat

Landstede MBO Zwolle

Lees verder

Als je de invulling en betekenis van "professionele empathie" zoekt vind je dit in de persoon van Toke. Als vrijwillige Maatje heeft Toke belangeloos, consistent en met een grote mate van betrokkenheid haar werk uitgevoerd om jonge mensen bij te staan en te begeleiden. Ik ken Toke ook vanuit haar tijd binnen Rotary Club Ommen-Dedemsvaart. Als lid kon ze met haar bijdrage en gebalanceerde en goed onderbouwde argumenten de club helpen om de focus te behouden en het doel niet uit het oog te verliezen. Toke kent de kunst om een evenwicht te bewaren als professional zonder oog te verliezen op menselijke maat.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Susan Smets

Kwaliteitsverpleegkundige

Zorgcentrum Vincent Depaul, Panningen

Lees verder

Ik heb Toke leren kennen bij werkgroepsbijeenkomsten zingeving, ethiek, en religie in de zorg te Panningen. Zij heeft mij geïnspireerd met haar onderzoeken, bevindingen en de verhalen van de mensen die zij ontmoet heeft. Je doorvoelt bij Toke haar drive om zich in te zetten voor de medemens, om inzichten te delen en verhalen door te vertellen die gehoord moeten worden. Ik bewonder haar meta-denken en taalkunst. Ze kan als geen ander kernachtig verbanden, dilemma’s en krachtvelden onder juiste woorden brengen. Ik heb Toke leren kennen als een hartelijke, bevlogen, oprecht geïnteresseerde vrouw. Het is fijn om in haar nabijheid te zijn! 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Awraham Soetendorp

Rabbijn

 

Lees verder

Het is voor mij een voorrecht om het initiatief van Toke Elshof te ondersteunen. Ik heb haar leren kennen tijdens een reis van Verus naar Israël en de Palestijnse gebieden als een uitzonderlijk erudiete en vooral gepassioneerde docente, die waarachtig bereid en in staat is om zich in de positie van de ander te verplaatsen. Met een intens open oor en een groot hart. Bij haar is geven in de diepste zin ontvangen.

Het verheugt mij dat zij de keuze gemaakt heeft om dit creatieve empathische pad op te gaan, als het ware de Stem volgend die in het visioen van Jesaja ons oproept om midden in de woestijn de weg te openen naar spirituele waterbronnen. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Ersoy Turhan

Imam Penitentiaire Inrichting

Zutphen

Lees verder

Ik heb 2 jaar met Toke samengewerkt in de Penitentiaire Inrichting Zutphen. Ik heb een ontzettend mooie tijd met haar gehad en vond het prettig om met haar samen te werken. Zij is een behulpzaam, collegiaal en betrokken iemand. Wat ik heb ervaren is dat zij altijd een luisterend oor voor had voor iedereen. Dat maakte dat zij toegankelijk was voor iedereen.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Mariëlle van der Vegt

Adjunct-directeur

Mijnpleinschool Wijhe

Lees verder

Toke heb ik leren kennen tijdens de directeuren tweedaagse van stichting mijnplein. Het thema was in 2019: richting geven aan de identiteit van de school. Ik mocht samen met Toke optrekken rondom de voorbereiding van deze tweedaagse. Ik heb veel van haar mogen leren. Toke is echt in staat om de theorie te verbinden aan de praktijk. Ze spreekt uit eigen ervaringen en komt met voorbeelden uit het dagelijks leven. Ze is flexibel, realistisch en ze heeft een luisterend oor.  

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Bert de Wolf

Bestuurder vzw Kalasi,België

 

Lees verder

Gedurende de voorbije drie jaar heeft Mevrouw Toke Elshof de werking van vzw KALASI voor scholen in Congo substantieel gesponsord. Alles wat ze verdiende voor een langlopende opdracht voor de Vincentiuszusters van Gijzegem stortte ze maandelijks op onze rekening. Dit was erg verrassend voor ons want wij kenden elkaar niet persoonlijk. Zij had zich wel goed geïnformeerd en ze had een groot vertrouwen onze samenwerking met de Congolese Vincentiuszusters.  Toen we eindelijk de kans kregen om elkaar te ontmoeten werd snel duidelijk dat Mevrouw Elshof een bijzonder iemand is met wie we maar al te graag verder zullen samenwerken in de toekomst. 

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Claudia Wouters-Gijselhart

RK Justitiepastor

 

Lees verder

Ik ken Toke voornamelijk als docent en ik kan alleen maar zeggen dat haar colleges voor mij ontzettend waardevol waren.

Vooral waardevol omdat Toke dicht bij zichzelf bleef wanneer ze college gaf.

Ik denk dus dat ze als mens niet anders is dan de docent die ik heb leren kennen.

Passievol, gedreven en misschien zelfs een beetje strijdlustig.

Een mensenmens die haar hart laat spreken.

Aanbeveling Voedsel voor de Ziel

Mariéle Wulf

Hoogleraar Faculteit Canoniek Recht,

Directeur Centrum voor Bescherming van minderjarigen

en kwetsbare personen. St. Paul University Ottawa, Canada

Lees verder

Toke Elshof was vele jaren mijn collega. Een bevlogen wetenschapster met een oog voor het wezenlijke, voor de mens, steeds met veel engagement aan het werk. Mensen te begeleiden op hun weg van menswording is haar professie, mensen te zien in hun kracht en in hun nood is haar passie. Met aandacht voor het persoonlijke en het maatschappelijke. Ik had het privilege met haar een sociale organisatie te bezoeken die mensen helpt in de meest ellendige omstandigheden. Zij was toegewijd, waarderend en geïnteresseerd in wat de enkeling en de organisatie nodig hadden. Zij luistert met echte belangstelling en laat zich raken. Tegelijkertijd verliest zij structurele belangen en achtergronden niet uit het oog. Helpen en iets veranderen, de wereld een beetje beter maken op de plek waar je staat – daar gaat zij voor! Je kunt je op haar woord en haar daad verlaten; je kunt je op Toke verlaten. En je bent veilig.